ODH-2019-00029463 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2019-00029463

Zaaknummer

00534687

Datum verzonden

24-04-2019

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Gasstraat 15, 17 en Kanaalstraat 276 te Lisse

Bijlage

6dJS-01 Gasstraat_Lisse BV_Timpaan_Ontwikk.PDF