ODH-2019-00033196 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2019-00033196

Zaaknummer

00539787

Datum verzonden

09-04-2019

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Liesdel 2 t/m 40 (even) te Nieuwpoort

Bijlage

6bRf-01 Liesdel_2_tot_en_met_40 Lek_en_Waard_Wonen.PDF