ODH-2019-00036383 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2019-00036383

Zaaknummer

00544846

Datum verzonden

01-04-2019

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Haringvliet

Bijlage

6aFE-01 Vogelkijkhut_vogeleiland_Bliek Staatsbosbeheer.PDF