ODH-2019-00036685 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2019-00036685

Zaaknummer

00535846

Datum verzonden

18-04-2019

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Buys Ballotsingel e.o. te Krimpen aan den IJssel

Bijlage

6dkV-01 Soortenbescherming Stichting_QuaWonen.PDF