ODH-2019-00041414 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

ODH-2019-00041414

Zaaknummer

00546617

Datum verzonden

21-05-2019

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Verbindingsweg, Hoogzandweg en Westpad te Ridderkerk

Bijlage

6guz-01 Hoogzandweg_Westpad_Ridderkerk GR_Nw_Reijerwaard.PDF