ODH-2019-00046517 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Registratienummer

ODH-2019-00046517

Zaaknummer

00546027

Datum verzonden

18-04-2019

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Phoenixstraat 66 2611AM Delft

Bijlage

6djT-01 Phoenixstraat_66_DFT Gemeente_Delft.PDF