ODH-2019-00046803 — Omgevingsvergunning

Registratienummer

ODH-2019-00046803

Zaaknummer

00544109

Datum verzonden

19-04-2019

Zaaktype

Omgevingsvergunning

Adres

Delftweg 62 te Rijswijk

Bijlage

6ds6-01 Delftweg_62_te_Rijswijk Uzimet_BV.PDF