ODH-2019-00048430 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2019-00048430

Zaaknummer

00535108

Datum verzonden

20-05-2019

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Nieuwe Havenstraat 5 te Voorburg

Bijlage

6gjA-01 Besch_WNB_Soortenbescherming Mebin_BV.PDF