ODH-2019-00052967 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2019-00052967

Zaaknummer

00544261

Datum verzonden

23-05-2019

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Madepolderweg 43A en de Boomaweg 71 te Den Haag

Bijlage

6gMb-01 Madepolderweg_43A_en_Booma_DH Vroondaal_Ontwikk.PDF