ODH-2019-00056245 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2019-00056245

Zaaknummer

00550460

Datum verzonden

24-05-2019

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Westerse Polder in de Hoeksche Waard

Bijlage

6gQf-01 Windpark_Westerse_Polder_BV Windpark_Westerse_Po.PDF