ODH-2019-00065592 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2019-00065592

Zaaknummer

00544616

Datum verzonden

18-06-2019

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Hendrik van Naaldwijkstraat 2 te Naaldwijk

Bijlage

6j6C-01 Beschikking_Wnb_Soortenbesch Specht_Bouw_BV.PDF