ODH-2019-00067479 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2019-00067479

Zaaknummer

00543831

Datum verzonden

26-06-2019

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Achterdijk 6 te Rhoon

Bijlage

6jXv-01 Beschik_Wnb_Soortenbescherming Dhr_AM_van_der_Leer.PDF