ODH-2019-00070764 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2019-00070764

Zaaknummer

00543408

Datum verzonden

27-06-2019

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Singel 2 en 2A te Noordeloos

Bijlage

6k6M-01 Beschik_Wnb_Soortenbescherming Gemeente_Molenlanden.PDF