ODH-2019-00070948 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2019-00070948

Zaaknummer

00543615

Datum verzonden

19-06-2019

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Diederik van Teilingenlaan 149-357 te Zoetermeer

Bijlage

6jfw-01 Beschikking_Wnb Woningb_De_Goede_Won.PDF