ODH-2019-00072780 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

ODH-2019-00072780

Zaaknummer

00548284

Datum verzonden

09-07-2019

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

nabij de kruising van de Middelweg met de Tiendweg én ter hoogte van Middelweg 74 te Nieuw-Lekkerland

Bijlage

6lmA-01 Beschik_pmv_ZH_milieub_grondw Stedin_Netbeheer_BV.PDF