ODH-2019-00076426 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2019-00076426

Zaaknummer

00541316

Datum verzonden

04-07-2019

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Joost van den Vondelstraat te Krimpen aan de Lek

Bijlage

6kSU-01 Vondelstraat_6__48_Krimpen_Lek Stichting_QuaWonen.PDF