ODH-2019-00079503 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2019-00079503

Zaaknummer

00547469

Datum verzonden

11-07-2019

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Melodie 1-55 en 18-44, Staccato 2-56 te Krimpen aan den IJssel

Bijlage

6lCD-01 Beschikking_Wnb Stichting_QuaWonen.PDF