ODH-2019-00079594 — Beschikking op saneringsverslag BUS

Registratienummer

ODH-2019-00079594

Zaaknummer

00552268

Datum verzonden

10-07-2019

Zaaktype

Beschikking op saneringsverslag BUS

Adres

Aart van der Leeuwkade 14/Marcellus Emantslaan (AA191600215)

Bijlage

6lsA-01 Beschikk_Wbb_saneringsverslag Gravendreef_college.PDF