ODH-2019-00079967 — Ontbrandingstoestemming vuurwerkbesluit

Registratienummer

ODH-2019-00079967

Zaaknummer

00543586

Datum verzonden

12-07-2019

Zaaktype

Ontbrandingstoestemming vuurwerkbesluit

Bijlage

6lL5-01 Beschikking_Vuurwerkbesluit Katan_Vuurwerk.PDF