ODH-2019-00089327 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2019-00089327

Zaaknummer

00536146

Datum verzonden

27-08-2019

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Frijdastraat 2, 7 en 9 en Treubstraat 19-23 en 25-27 te Rijswijk

Bijlage

6pRL-01 Beschik_Wnb_Soortenbescherming De_Plaspoelpolder.PDF