ODH-2019-00090682 — Beschikking op saneringsverslag

Registratienummer

ODH-2019-00090682

Zaaknummer

00556013

Datum verzonden

07-08-2019

Zaaktype

Beschikking op saneringsverslag

Adres

Harnaskade 13 te Den Hoorn

Bijlage

6oq0-01 Beschikking_Wet_bodembescherm Bedrijven_Harnaschp.PDF