ODH-2019-00103668 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2019-00103668

Zaaknummer

00555738

Datum verzonden

26-02-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Zuid-Holland buiten de natuurgebieden

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

77nh-01 Prov_Zuid-Holland Faunabeheer_Zuid_Hol_AVG.PDF