ODH-2019-00124104 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2019-00124104

Zaaknummer

00557691

Datum verzonden

25-02-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Heilige Geesthofje te Naaldwijk

Bijlage

7790-01 Heilige_Geesthofje_8_10_Nwk Hendrick_de_Keyser.PDF