ODH-2019-00138665 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2019-00138665

Zaaknummer

00560593

Datum verzonden

07-01-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Petuniatuin te Zoetermeer

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7Cy-01 Beschikking_Wnb_Soortenbesch Tauw_BV_Utrecht_AVG.PDF