ODH-2019-00146409 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2019-00146409

Zaaknummer

00557542

Datum verzonden

21-01-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Schikperoortstraat 64-66 en 84-86 te Rotterdam

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

71Xy-01 Schilperoortstr_64_Rotterdam Habitus__natuur_AVG.PDF