ODH-2019-00149189 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2019-00149189

Zaaknummer

00558004

Datum verzonden

11-02-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Steekterweg 208 en 210 te Alphen aan den Rijn

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

75hO-01 Beschikking_Wbb Habitus_natuur_land_AVG.PDF