ODH-2019-00150919 — Intrekking vergunning

Registratienummer

ODH-2019-00150919

Zaaknummer

00566883

Datum verzonden

13-03-2020

Zaaktype

Intrekking vergunning

Adres

Ringdijk - project Euryza te Zwijndrecht

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

79rA-01 Beschikking_Waterwet AM_Wonen_Zuidwest_AVG.PDF