ODH-2020-00001017 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

ODH-2020-00001017

Zaaknummer

00565690

Datum verzonden

30-01-2020

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Molenstraat 236a te Kinderdijk

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

73B4-01 Beschikk_PMV-Milieubescherming Water_Rivierenland_AVG.PDF