ODH-2020-00001551 — Beschikking op saneringsverslag

Registratienummer

ODH-2020-00001551

Zaaknummer

00568219

Datum verzonden

10-01-2020

Zaaktype

Beschikking op saneringsverslag

Adres

Jan de Oudeweg 1-42 te Delft

Bijlage

711j-01 Beschikk_Wet_bodembescherming Antea_Group_Capelle.PDF