ODH-2020-00003255 — Vergunning Waterwet

Registratienummer

ODH-2020-00003255

Zaaknummer

00567834

Datum verzonden

07-02-2020

Zaaktype

Vergunning Waterwet

Adres

Lange Kleiweg 6 te Rijswijk

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

74ZK-01 Beschikking_Waterwet Eneco_Warmtenetten_AVG.PDF