ODH-2020-00016180 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00004392

Zaaknummer

00558929

Datum verzonden

04-02-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Van Kleffensplantsoen nrs. 1 - 50 te Voorschoten

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

74cY-01 Wnb_V_Kleffensplants_1_50_Voor V_Hof_Rijnland_Vastg_AVG.PDF