ODH-2020-00004601 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00004601

Zaaknummer

00551345

Datum verzonden

15-04-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Lekstraat 1 t/m 54, Merwedestraat 1 t/m 38 en Waalstraat 1 t/m 38 te Barendrecht

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7dhn-01 Wnb_Lekstra_1_tm_54_ev_Bdrecht Blom_Ecologie_AVG.PDF