ODH-2020-00005444 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00005444

Zaaknummer

00562800

Datum verzonden

13-02-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

De Kempenaerstraat 1 te Wassenaar

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

75Az-01 Beschik_Wnb-Soortenbescherming Advies_ECO_Logisch_AVG.PDF