ODH-2020-00005594 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00005594

Zaaknummer

00557918

Datum verzonden

17-02-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

diverse straten in 's-Gravenzande, complex 741, 742 en 751

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

71se-00 Verbeterde_expedit_Gravenzande ATBK_AVG.PDF