ODH-2020-00009105 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

ODH-2020-00009105

Zaaknummer

00569922

Datum verzonden

07-02-2020

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Olivier van Noortstraat 21 te Schoonhoven

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

74VZ-01 Beschikking_PMV_ZH_AVG.PDF