ODH-2020-00013102 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

ODH-2020-00013102

Zaaknummer

00570688

Datum verzonden

17-02-2020

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Brusselselaan, Ypersestraat & Brugsestraat te Den Haag

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

76c3-01 Beschikking_PMV_ZH Gemeente_Den_Haag_AVG.PDF