ODH-2020-00016100 — Beschikking op saneringsverslag BUS

Registratienummer

ODH-2020-00016100

Zaaknummer

00570194

Datum verzonden

11-02-2020

Zaaktype

Beschikking op saneringsverslag BUS

Adres

Harnaskade 3A te Den Hoorn

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

75it-01 Beschikking_Wbb VdHelm_Milieubeheer_AVG.PDF