ODH-2020-00026719 — Beschikking op saneringsverslag

Registratienummer

ODH-2020-00026719

Zaaknummer

00567566

Datum verzonden

27-02-2020

Zaaktype

Beschikking op saneringsverslag

Adres

Spoorzone Delft (AA050300127)

Bijlage

77ui-01 Spoorzone_by_Industriest_DFT Sweco_Nederland_BV.PDF