ODH-2020-00030086 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00030086

Zaaknummer

00565785

Datum verzonden

31-03-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Centrumlijn Zuid te Pijnacker

Bijlage

7br8-01 Centrumlijn_Zuid_Pijnacker VdHelm_Milieubeheer.PDF