ODH-2020-00031026 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Registratienummer

ODH-2020-00031026

Zaaknummer

00574952

Datum verzonden

11-03-2020

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Harnaschdreef ongenummerd te Den Hoorn

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

78Wb-01 Beschikking_Wbb Tauw_BV_Utrecht_AVG.PDF