ODH-2020-00032960 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Zaaknummer

00575823

Datum verzonden

11-03-2020

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Werner von Siemensstraat 1 ZOETERMEER

Bijlage

78sa-02 Wbb_W_v_Siemensst_1_ZTM Bouwbedrijf_aan_de_S_AVG.PDF