ODH-2020-00042439 — Vergunning Waterwet

Registratienummer

ODH-2020-00042439

Zaaknummer

00575869

Datum verzonden

24-04-2020

Zaaktype

Vergunning Waterwet

Adres

hoek Melkwegstraat en Saturnusstraat te Den Haag

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7eqY-01 Hk_Melkwegst_Satumusst_DH VHGM_AVG.PDF