ODH-2020-00049584 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00049584

Zaaknummer

00561876

Datum verzonden

20-04-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Ulenpasstraat 160 te Den Haag

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7dO9-01 Wnb_Ulenpasstraat_eo_DH Bureau_Stadsnatuur-1_AVG.pdf