ODH-2020-00050591 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00050591

Zaaknummer

00573066

Datum verzonden

20-05-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Wateringen en Kwintsheul

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7hLI-01 Wnb_renov_Wateringen_Kwintsheu Arcadis_Nederland-1_AVG.pdf