ODH-2020-00053151 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00053151

Zaaknummer

00551896

Datum verzonden

15-07-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

tussen Cantineweg / Westerbaan en Laan van Nieuw Zuid te Katwijk

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Kopie van 7oUF-01 Wnb_Cantineweg_eo_Katwijk Gemeente_Katwijk-1.pdf