ODH-2020-00054680 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00054680

Zaaknummer

00578927

Datum verzonden

18-06-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Slachthuisweg 30 te Hoek van Holland

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7kYk-01 Slachthuisw_30_Hoek_v_Holland Faunabeh_Zuid_Hollan_AVG.PDF