ODH-2020-00056934 — Beschikking op saneringsplan

Registratienummer

ODH-2020-00056934

Zaaknummer

00574945

Datum verzonden

04-05-2020

Zaaktype

Beschikking op saneringsplan

Adres

Boomaweg 18 Waellandweg 8-14 C. de Wyckerlaan 17 te Monster

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7fHs-01 Waellandweg_Monster Arnicon_Projecten_BV-AVG.PDF