ODH-2020-00056966 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Registratienummer

ODH-2020-00056966

Zaaknummer

00574940

Datum verzonden

04-05-2020

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Boomaweg 18 Waellandweg 8-14 C. de Wyckerlaan 17 te Monster

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7fH2-01 Bd_Waellandweg_eo_Monster Arnicon_Projecten_BV_AVG.PDF