ODH-2020-00058109 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00058109

Zaaknummer

00575746

Datum verzonden

18-05-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Hoge Raad en Binnenhof te Den Haag

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7hmI-01 Binnenhof_Den_Haag Ver_Zoogdierkunde_AVG.PDF