ODH-2020-00065663 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00065663

Zaaknummer

00578764

Datum verzonden

18-05-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Guido Gezellelaan 1 t/m 80 te Delft

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7hpf-01 G_Gezellela_1_tm_80_DFT Ecologisch_Viridis_AVG.PDF